If I could say it in words, there would be no reason to paint.
 

Edward Hopper

 

De meeste van mijn schilderijen zijn gebaseerd op foto's uit kranten, tijdschriften, films of virtuele media. Het zijn beelden die blijven hangen en mij persoonlijk treffen. Soms gebruik ik details uit afbeeldingen (bv. van een bestaand kunstwerk) en voeg er elementen aan toe, aldus resulterend in een nieuw werk. Andere schilderijen ontstaan geheel uit de verbeelding, met personages gesitueerd in een denkbeeldige ruimte.

Inspiratie put ik uit de verschillende kunstdisciplines en meer in het bijzonder de 20ste eeuwse moderne schilderkunst. Verder verwijs ik graag naar de kunstgeschiedenis, onder meer door hommages, studies en de verwerking van klassieke thema's als het portret, het landschap of het genrestuk.